Noslēguma testi vēsturē

Teorija

Uzdevumi

1. Demokrātijas krīzes cēloņi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Demokrātijas krīzes cēloņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Krīzes "ārējie faktori"

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. 1934. gada 15. maija apvērsums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. 1934. gada 15. maija apvērsums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Apvērsuma sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Satversmes reforma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Iekšpolitika

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Ārpolitika

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Latvijas armija

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Aizsargi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Rūpniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Rūpniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Lauksaimniecība un celtniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Izglītība un kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Demokrātijas sairuma cēloņi

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. 15. maija apvērsums

Grūtības pakāpe: vidēja

12
3. Iekšpolitika un ārpolitika

Grūtības pakāpe: vidēja

8
4. Militārā struktūra

Grūtības pakāpe: vidēja

8
5. Tautsaimniecība un sociālā sfēra

Grūtības pakāpe: vidēja

8
6. Kultūra un izglītība

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem