Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Demokrātijas krīzes cēloņi 4p.
2. Krīzes "ārējie faktori" 2p.
3. Demokrātijas krīzes cēloņi 2p.
4. Demokrātijas krīzes cēloņi 1p.
5. Demokrātijas sairums 1p.