Grūtības pakāpe:
1. Rūpniecība 2p.
2. Rūpniecība 2p.
3. Lauksaimniecība un celtniecība 2p.
4. Sociālā sfēra 1p.
5. Tautsaimniecība 1p.