Teorija

Uzdevumi

1. Baltijas valstu izolācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. PSRS un Baltijas valstis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. PSRS okupē Latviju

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. PSRS okupē Latviju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. PSRS terors

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. PSRS terors

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Ostlande

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Vācu okupācijas vara

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Vācu varas organizācija Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Represijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Nacisti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Latvieši Sarkanajā armijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Latvieši vācu armijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Nacionālās pretestības kustības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Pretestības kustību vadītāji

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. II pasaules kara noslēgums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Latvija II pasaules karā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Latvija II pasaules karā

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. PSRS spiediens uz Baltijas valstīm

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. PSRS veiktā okupācija un terors

Grūtības pakāpe: vidēja

11
3. Vācu okupācijas varā Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

11
4. Latviešu karavīri

Grūtības pakāpe: vidēja

6
5. Latvijas tautas pretestība un nokļūšana PSRS okupācijas varā

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem