Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. PSRS okupē Latviju 2p.
2. PSRS okupē Latviju 1p.
3. PSRS okupē Latviju 1p.
4. Latvijas inkorporācija PSRS 1p.
5. PSRS terors 2p.
6. PSRS terors 2p.
7. Deportācijas 1p.
8. Tautsaimniecība pēc okupācijas 1p.