Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Ostlande 2p.
2. Vācu okupācijas vara 2p.
3. Vācu varas organizācija Latvijā 2p.
4. Represijas 2p.
5. Nacisti 1p.
6. Vācu okupācijas vara Latvijā 1p.
7. Nacistu ekonomiskā politika 1p.