Teorija

Uzdevumi

1. 1905. gada revolūcija Krievijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. 1905. gada revolūcija Krievijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Jaunlatvieši un atmoda

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Jaunlatvieši un atmoda

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Jaunlatvieši un atmoda

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Latvijas teritorija 19.gs.otrā pusē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. 1905.g. revolūcijas cēloņi Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. 1905.g. revolūcija Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. 1905.g. revolūcija Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. 1905.g. revolūcija Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. 1905.g. revolūcija Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. 1905. g. revolūcijas sekas Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Sociāli ekonomiskais stāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Sociāli ekonomiskais stāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Sociāli ekonomiskais stāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. 1905. gada revolūcija

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. 1905. gada revolūcija Krievijas impērijā

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Pirmā atmoda

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. 1905. gada revolūcija Latvijas teritoijā

Grūtības pakāpe: vidēja

18
4. Latvijas sociāli ekonomiskā attīstība Krievijas Impērijas sastāvā

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem