Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Jaunlatvieši un atmoda 4p.
2. Jaunlatvieši un atmoda 2p.
3. Jaunlatvieši un atmoda 2p.
4. Pirmā atmoda 1p.
5. Pirmā atmoda 1p.