Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18p.
1. 1905.g. revolūcija Latvijā 4p.
2. 1905.g. revolūcija Latvijā 2p.
3. 1905.g. revolūcija Latvijā 2p.
4. 1905. gada revolūcija Latvijā 1p.
5. 1905. gada revolūcija Latvijā 1p.
6. 1905.g. revolūcija Latvijā 2p.
7. 1905.g. revolūcijas cēloņi Latvijā 2p.
8. 1905. g. revolūcijas sekas Latvijā 2p.
9. Latvijas teritorija 19.gs.otrā pusē 2p.