Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Sociāli ekonomiskais stāvoklis 2p.
2. Sociāli ekonomiskais stāvoklis 2p.
3. Latvijas ekonomiskā attīstība 1p.
4. Latvijas ekonomiskā attīstība 1p.
5. Sociāli ekonomiskais stāvoklis 2p.