Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1905. gada revolūcija Krievijā 2p.
2. 1905. gada revolūcija Krievijā 2p.
3. 1905. gada revolūcija Krievijā 1p.