Teorija

Uzdevumi

1. Informācijas avota izvēle

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Eksperimenta plānošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Brīdinājuma zīmes

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Pirmā palīdzība

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Augu dzīvības procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Organiskās vielas augos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Elektriskā ķēde

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Ūdens riņķojums dabā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Bioloģijas jēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Fizikālie jēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Astronomiskie un ģeogrāfiski jēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Ģeogrāfiskie jēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Fizikālo lielumu mērīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Informācijas ticamība un izvērtēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Dzīvnieku attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Maisījumu veidi, sastāvdaļas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Maisījuma masa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Masas daļa

Grūtības pakāpe: augsta

1
19. Fizikālās un ķīmiskās pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Atkritumu šķirošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Diagrammu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Diagrammu izmantošana

Grūtības pakāpe: zema

1
23. Ūdens regulācija augos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Pētījuma jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Eksperimenta plānošana un norise

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. 1. uzdevums. Tests

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. 2. uzdevums. Jēdzienu skaidrojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. 3.-6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

15
4. 7.-11. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

8
5. Valsts ieskaite dabaszinības

Grūtības pakāpe: vidēja

35

Materiāli skolotājiem