Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Informācijas avota izvēle 1p.
2. Eksperimenta plānošana 1p.
3. Brīdinājuma zīmes 1p.
4. Pirmā palīdzība 1p.
5. Augu dzīvības procesi 1p.
6. Augi 1p.
7. Organiskās vielas augos 1p.
8. Elektriskā ķēde 1p.
9. Ūdens riņķojums dabā 1p.