Uzdevumi

1. Dzīvnieku pielāgojumi dzīvesvidei

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vielu ķīmiskās pārvērtības

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vielu fizikālās pārvērtības

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Magnēti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Spēki

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Bioindikatori

Grūtības pakāpe: augsta

1
7. Pētījuma plānošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Jēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

3
9. Atkritumu šķirošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Fizikālās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Augu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Laikapstākļu prognozēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Minerālu cietība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Dabaszinības sadzīvē

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Maisījumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Eksperiments

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Valsts ieskaite dabaszinībās 2011. g.

Grūtības pakāpe: vidēja

31
2. Valsts ieskaites 1.-7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Valsts ieskaites 12.-16. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

14
4. Valsts ieskaites 8.-11. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem