Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

31p.
1. Dzīvnieku pielāgojumi dzīvesvidei 1p.
2. Vielu ķīmiskās pārvērtības 1p.
3. Vielu fizikālās pārvērtības 1p.
4. EKS_04DAB6 - Augu augšana 1p.
5. Magnēti 1p.
6. Spēki 1p.
7. Bioindikatori 1p.
8. Pētījuma plānošana 1p.
9. Jēdzieni 3p.
10. Atkritumu šķirošana 3p.
11. Fizikālās īpašības 2p.
12. Augu noteikšana 1p.
13. Laikapstākļu prognozēšana 2p.
14. Minerālu cietība 3p.
15. Dabaszinības sadzīvē 4p.
16. Maisījumi 3p.
17. Eksperiments 2p.