Grūtības pakāpe:
1. Dzīvnieku pielāgojumi dzīvesvidei 1 p.
2. Vielu ķīmiskās pārvērtības 1 p.
3. Vielu fizikālās pārvērtības 1 p.
4. EKS_04DAB6 - Augu augšana 1 p.
5. Magnēti 1 p.
6. Spēki 1 p.
7. Bioindikatori 1 p.
8. Pētījuma plānošana 1 p.
9. Jēdzieni 3 p.
10. Atkritumu šķirošana 3 p.
11. Fizikālās īpašības 2 p.
12. Augu noteikšana 1 p.
13. Laikapstākļu prognozēšana 2 p.
14. Minerālu cietība 3 p.
15. Dabaszinības sadzīvē 4 p.
16. Maisījumi 3 p.
17. Eksperiments 2 p.