Grūtības pakāpe:
1. Dzīvnieku pielāgojumi dzīvesvidei 1 p.
2. Vielu ķīmiskās pārvērtības 1 p.
3. Vielu fizikālās pārvērtības 1 p.
4. EKS_04DAB6 - Augu augšana 1 p.
5. Magnēti 1 p.
6. Spēki 1 p.
7. Bioindikatori 1 p.
8. Pētījuma plānošana 1 p.