Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Dzīvnieku pielāgojumi dzīvesvidei 1p.
2. Vielu ķīmiskās pārvērtības 1p.
3. Vielu fizikālās pārvērtības 1p.
4. EKS_04DAB6 - Augu augšana 1p.
5. Magnēti 1p.
6. Spēki 1p.
7. Bioindikatori 1p.
8. Pētījuma plānošana 1p.