Grūtības pakāpe:
1. Jēdzieni 3 p.
2. Atkritumu šķirošana 3 p.
3. Fizikālās īpašības 2 p.
4. Augu noteikšana 1 p.