Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Ieskaites programma
3. Skolotājam Ieskaites vērtēšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvnieku pielāgojumi dzīvesvidei 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dzīvnieka knābja izskata un barības saistība
2. Vielu ķīmiskās pārvērtības 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vielu ķīmiskās un fizikālās pārvērtības
3. Vielu fizikālās pārvērtības 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vielu ķīmiskās un fizikālās pārvērtības
4. Magnēti 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Magnētiskais spēks
5. Spēki 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Gravitācijas spēks.
6. Bioindikatori 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Ūdens kvalitātes novērtēšana
7. Pētījuma plānošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pētījuma jautājums
8. Jēdzieni 1. izziņas līmenis zema 3 p. Jēdzieni: šūna, audi, atmosfēra, klimats, šķīdums, spēks
9. Atkritumu šķirošana 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atkritumu savākšana un pārstrādāšana, drošība
10. Fizikālās īpašības 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vielu salīdzināšana pēc literatūras datiem
11. Augu noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka augus ar noteicēju
12. Laikapstākļu prognozēšana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atmosfēras spiediens un laikapstākļi
13. Minerālu cietība 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Iežu cietības salīdzināšana
14. Dabaszinības sadzīvē 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zināšanu lietošana sadzīves situācijās
15. Maisījumi 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Maisījumu veidi un atdalīšanas paņēmieni
16. Eksperiments 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Petījuma jautājums un plānošana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts ieskaite dabaszinībās 2011. g. 00:00:00 vidēja 31 p. Izpildes laiks: 40 minūtes
2. Valsts ieskaites 1.-7. uzdevums 00:00:00 vidēja 8 p. Tests
3. Valsts ieskaites 12.-16. uzdevums 00:00:00 vidēja 14 p. Zināšanu lietošana
4. Valsts ieskaites 8.-11. uzdevums 00:00:00 vidēja 9 p. Jēdzieni, darbs ar informāciju