Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Atkritumu šķirošana 1p.
2. Diagrammu veidi 1p.
3. Diagrammu izmantošana 1p.
4. Ūdens regulācija augos 2p.
5. Pētījuma jautājums 1p.
6. Eksperimenta plānošana un norise 2p.