Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Fizikālo lielumu mērīšana 1p.
2. Informācijas ticamība un izvērtēšana 2p.
3. Dzīvnieku attīstība 3p.
4. Maisījumu veidi, sastāvdaļas 3p.
5. Maisījuma masa 2p.
6. Masas daļa 1p.
7. Fizikālās un ķīmiskās pārvērtības 3p.