Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

35p.
1. Informācijas avota izvēle 1p.
2. Eksperimenta plānošana 1p.
3. Brīdinājuma zīmes 1p.
4. Pirmā palīdzība 1p.
5. Augu dzīvības procesi 1p.
6. Organiskās vielas augos 1p.
7. Elektriskā ķēde 1p.
8. Ūdens riņķojums dabā 1p.
9. Bioloģijas jēdzieni 1p.
10. Fizikālie jēdzieni 1p.
11. Astronomiskie un ģeogrāfiski jēdzieni 1p.
12. Ģeogrāfiskie jēdzieni 1p.
13. Fizikālo lielumu mērīšana 1p.
14. Informācijas ticamība un izvērtēšana 2p.
15. Dzīvnieku attīstība 3p.
16. Maisījumu veidi, sastāvdaļas 3p.
17. Maisījuma masa 2p.
18. Masas daļa 1p.
19. Fizikālās un ķīmiskās pārvērtības 3p.
20. Atkritumu šķirošana 1p.
21. Diagrammu veidi 1p.
22. Diagrammu izmantošana 1p.
23. Ūdens regulācija augos 2p.
24. Pētījuma jautājums 1p.
25. Eksperimenta plānošana un norise 2p.