Uzdevumi

1. Ziemeļu krusta karu cēloņi

Grūtības pakāpe: augsta

2
2. Krustnešu panākumu cēloņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Nosaki renesanses laika notikuma cēloņus un sekas

Grūtības pakāpe: augsta

4
4. Kalendāra nemieri - cēloņi, iegansti

Grūtības pakāpe: augsta

4
5. Nosaki reformācijas sekmētās pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Reformācijas sekas latviešiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
7. Livonijas kara cēloņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Livonijas kara sekas

Grūtības pakāpe: augsta

8
9. Poļu-zviedru kara cēlonis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Poļu-zviedru kara sekas I

Grūtības pakāpe: augsta

2
11. Poļu-zviedru kara sekas II

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Zviedru laiku ietekme, sekas

Grūtības pakāpe: augsta

3
13. Ziemeļu kara ietekme

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Hernhūtiešu ietekme, nozīme

Grūtības pakāpe: augsta

2
15. Zemnieku nemieri, to cēloņi, sekas

Grūtības pakāpe: augsta

11
16. Napoleona karagājiena sekas - Rīga

Grūtības pakāpe: augsta

2
17. Dzimtbūšanas atcelšanas sekas

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Latviešu izceļošana uz Krieviju, tās sekas

Grūtības pakāpe: augsta

2
19. 19. gs. sasnieguma ietekme - sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. 1905. g. revolūcijas cēloņi

Grūtības pakāpe: zema

2
21. 1905. g. revolūcija un tās sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. 1905. g. revolūcija un tās sekas - grupēšana

Grūtības pakāpe: zema

2
23. Pirmā pasaules kara ietekme uz saimniecību

Grūtības pakāpe: augsta

3
24. Pirmā pasaules kara frontes tuvošanās - sekas

Grūtības pakāpe: augsta

2
25. Latviešu strēlnieki Krievijā - kopsakarības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Pirmā pasaules kara sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. Panākumi LR saimniecībā un to cēloņi - savietošana

Grūtības pakāpe: augsta

3
28. Autoritārā režīma politikas sekas rūpniecībā

Grūtības pakāpe: augsta

3
29. Autoritārā režīma politikas sekas lauksaimniecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
30. Molotova-Ribentropa pakta sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

8
31. Otrā pasaules kara ietekme Latvijā

Grūtības pakāpe: augsta

9
32. LR neatkarības atjaunošanas procesa notikums un tā sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
33. Novadu atšķirības, to cēloņi

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Testi

Materiāli skolotājiem