Grūtības pakāpe:
00:55:00

Visi uzdevumi:

53p.
1. Ziemeļu krusta karu cēloņi 2p.
2. Krustnešu panākumu cēloņi 2p.
3. Nosaki renesanses laika notikuma cēloņus un sekas 4p.
4. Kalendāra nemieri - cēloņi, iegansti 4p.
5. Nosaki reformācijas sekmētās pārmaiņas 3p.
6. Reformācijas sekas latviešiem 3p.
7. Livonijas kara cēloņi 2p.
8. Livonijas kara sekas 8p.
9. Poļu-zviedru kara cēlonis 2p.
10. Poļu-zviedru kara sekas I 2p.
11. Poļu-zviedru kara sekas II 1p.
12. Zviedru laiku ietekme, sekas 3p.
13. Ziemeļu kara ietekme 2p.
14. Hernhūtiešu ietekme, nozīme 2p.
15. Zemnieku nemieri, to cēloņi, sekas 11p.
16. Napoleona karagājiena sekas - Rīga 2p.