STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Uzdevumi

1. 2018. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

4
2. 2017. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

4
3. 2016. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

4
4. 2016. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

4
5. 2015. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

4
6. 2013. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. 2015. g. 12.kl. eksāmena 1. daļas 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. 2015. g. 12.kl. eksāmena 1. daļas 3. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

4
9. 2014. g. 12.kl. eksāmena 1. daļas 2.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. 2014. g. 12.kl. eksāmena 1. daļas 2.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

38

Materiāli skolotājiem