STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2018. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Zināšanas un izpratne par vēstures notikumu, procesu kopsakarībām.
2. 2017. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Zināšanas un izpratne par vēstures notikumu, procesu kopsakarībām.
3. 2016. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Izpratne par vēstures notikumu hronoloģisko secību, norises laiku.
4. 2016. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Zināšanas un izpratne par vēstures notikumu, procesu kopsakarībām.
5. 2015. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 5. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Izpratne par nozīmīgāko Latvijas vēstures notikumu savstarpējo saistību ar Eiropas un pasaules vēstures notikumiem.
6. 2013. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Savieto Latvijas un pasaules vēstures notikumus. 9.klases eksāmens vēsturē.
7. 2015. g. 12.kl. eksāmena 1. daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zināšanas un izpratne par pasaules, Eiropas un Latvijas vēstures notikumiem, to cēloņsakarībām.
8. 2015. g. 12.kl. eksāmena 1. daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Zināšanas, izpratne par pasaules, Eiropas notikumiem, to hronoloģiju.
9. 2014. g. 12.kl. eksāmena 1. daļas 2.1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Savieno atbilstošus notikumus/ procesus. 12. klases eksāmens vēsturē.
10. 2014. g. 12.kl. eksāmena 1. daļas 2.2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Savieno atbilstošus notikumus/ procesus. 12. klases eksāmens vēsturē.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:23:00 vidēja 38 p. Eksāmena uzdevumi par tēmu "Latvijas vēstures saikne ar Eiropas un pasaules vēstures notikumiem - Latvijas un pasaules vēsture"