STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Uzdevumi

1. 2019. g. 9.kl. eksāmens 1. tēmas 1. un 2. uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. 2019. g. 9.kl. eksāmens 2. tēmas 1. un 2. uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. 2019. g. 9.kl. eksāmens 3. tēmas 1. un 2. uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. 2018. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 6.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. 2018. g. 9.kl. eksāmens 3. daļas 1. tēmas 3. un 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. 2018. g. 9.kl. eksāmens 3. daļas 2. tēmas 3. un 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. 2018. g. 9.kl. eksāmens 3. daļas 3. tēmas 3. un 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. 2017. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. 2017. g. 9.kl. eksāmens 3. daļas 1. tēma 1., 2. un 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. 2017. g. 9.kl. eksāmens 3. daļas 2. tēma 1., 2. un 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. 2017. g. 9.kl. eksāmens 3. daļas 3. tēma 1., 2. un 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. 2016. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 5.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

3
13. 2016. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 5.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. 2015. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
15. 2013. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 8. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. 2013. g. 9.kl. eksāmena 3. daļa 1. Tēmas cēloņi - sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. 2013. g. 9.kl. eksāmena 3. daļa 1. Tēmas cēloņi - sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. 2013. g. 9.kl. eksāmena 3. daļa 2. Tēmas cēloņi - sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. 2013. g. 9.kl. eksāmena 3. daļa 2. Tēmas cēloņi - sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. 2013. g. 9.kl. eksāmena 3. daļa 3. Tēmas cēloņi - sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. 2013. g. 9.kl. eksāmena 3. daļa 3. Tēmas cēloņi - sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. 2015. g. 12.kl. eksāmens 1. daļas 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
23. 2014. g. 12.kl. eksāmena 1. daļas 7. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

4
24. 2013. g. 12.kl. eksāmena 1. daļas 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Testi

1. Dažādu notikumu cēloņsakarības - 1. daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

34
2. Cēloņsakarības - Gatavošanās eksāmena 3. daļai

Grūtības pakāpe: vidēja

30

Materiāli skolotājiem