STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Uzdevumi

1. Cilšu teritorijas

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Livonija

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Hanzas savienība

Grūtības pakāpe: augsta

2
4. Laika periods līdz 20. gs.

Grūtības pakāpe: augsta

1
5. Latvijas teritorija līdz 20. gs.

Grūtības pakāpe: augsta

1
6. Baltijas valstis - vēsturiskā saikne

Grūtības pakāpe: augsta

1
7. Latvija 20. gs. sākumā

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Brīvības cīņas

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Brīvības cīņu posmi

Grūtības pakāpe: augsta

6
10. Latvijas kaimiņvalstis

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Karte - 20. - 21. gs. procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Kartoshēmas - tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

18

Materiāli skolotājiem