STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilšu teritorijas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina izpratni un zināšanas par cilšu dzīvesvietām Latvijas teritorijā - darbs ar karti.
2. Livonija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
3. Hanzas savienība 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina izpratni, nostiprina zināšanas.
4. Laika periods līdz 20. gs. 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Sekmē prasmi lasīt kartes informāciju, nostiprina apgūtās zināšanas.
5. Latvijas teritorija līdz 20. gs. 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Sekmē prasmi lasīt kartes informāciju, saistot ar iegūtajām zināšanām.
6. Baltijas valstis - vēsturiskā saikne 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Sekmē, nostiprina prasmi lasīt kartes informāciju, formulēt procesus.
7. Latvija 20. gs. sākumā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sekmē prasmi izvērtēt vēstures avota informāciju, veikt secinājumus.
8. Brīvības cīņas 3. izziņas līmenis zema 1 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas par varām.
9. Brīvības cīņu posmi 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Pārbauda prasmi vienot kartoshēmu un tekstu informāciju.
10. Latvijas kaimiņvalstis 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina, papildina iegūtās zināšanas.
11. Karte - 20. - 21. gs. procesi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina zināšanas par Latvijas saikni ar kaimiņvalstīm.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kartoshēmas - tēmas uzdevumu apkopojums 00:30:00 vidēja 18 p. Uzdevumi par tēmu "Latvijas vēstures pārmaiņu atspoguļojums kartoshēmās hronoloģiskā secībā".