4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2019. g. 9.kl. eksāmens 1. tēmas 1. un 2. uzdevumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jaunlatviešu kustība. Nosaka cēloņsakarību izpratni.
2. 2019. g. 9.kl. eksāmens 2. tēmas 1. un 2. uzdevumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Autoritārisma idejas. Nosaka cēloņsakarību izpratni.
3. 2019. g. 9.kl. eksāmens 3. tēmas 1. un 2. uzdevumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pretošanās padomju režīmam. Nosaka cēloņsakarību izpratni.
4. 2018. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 6.2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda lasītprasmi, izpratni un zināšanas par notikumu cēloņsakarībām.
5. 2018. g. 9.kl. eksāmens 3. daļas 1. tēmas 3. un 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda cēloņsakarību izpratni un zināšanas.
6. 2018. g. 9.kl. eksāmens 3. daļas 2. tēmas 3. un 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda cēloņsakarību izpratni un zināšanas.
7. 2018. g. 9.kl. eksāmens 3. daļas 3. tēmas 3. un 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda cēloņsakarību izpratni un zināšanas.
8. 2017. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Pārbauda izpratni un zināšanas par notikumu cēloņsakarībām.
9. 2017. g. 9.kl. eksāmens 3. daļas 1. tēma 1., 2. un 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pārbauda zināšanas un izpratni par cēloņsakarībām.
10. 2017. g. 9.kl. eksāmens 3. daļas 2. tēma 1., 2. un 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pārbauda zināšanas un izpratni par cēloņsakarībām.
11. 2017. g. 9.kl. eksāmens 3. daļas 3. tēma 1., 2. un 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pārbauda zināšanas un izpratni par cēloņsakarībām.
12. 2016. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 5.1. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 3 p. Notikumu, procesu cēloņsakarību izpratne, pārzināšana.
13. 2016. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 5.2. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 3 p. Notikumu, procesu cēloņsakarību izpratne, pārzināšana.
14. 2015. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Zināšanas un izpratne par Latvijas vēstures procesu cēloņsakarībām.
15. 2013. g. 9.kl. eksāmena 1. daļas 8. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaki LTF dibināšanas cēloņus un sekas. 9. klases eksāmens vēsturē.
16. 2013. g. 9.kl. eksāmena 3. daļa 1. Tēmas cēloņi - sekas 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Cēloņi - sekas 1.Tēmai: Strēlnieki. Eksāmens vēsturē 9. klasei.
17. 2013. g. 9.kl. eksāmena 3. daļa 1. Tēmas cēloņi - sekas 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Cēloņi - sekas 1.Tēmai: Strēlnieki. Eksāmens vēsturē 9. klasei.
18. 2013. g. 9.kl. eksāmena 3. daļa 2. Tēmas cēloņi - sekas 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Cēloņi - sekas 2.Tēmai: Latvija ES. Eksāmens vēsturē 9. klasei.
19. 2013. g. 9.kl. eksāmena 3. daļa 2. Tēmas cēloņi - sekas 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Cēloņi - sekas 2.Tēmai: Latvija ES. Eksāmens vēsturē 9. klasei.
20. 2013. g. 9.kl. eksāmena 3. daļa 3. Tēmas cēloņi - sekas 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Cēloņi - sekas 3.Tēmai: Latvija NATO. Eksāmens vēsturē 9. klasei.
21. 2013. g. 9.kl. eksāmena 3. daļa 3. Tēmas cēloņi - sekas 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Cēloņi - sekas 3.Tēmai: Latvija NATO. Eksāmens vēsturē 9. klasei.
22. 2015. g. 12.kl. eksāmens 1. daļas 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Zināšanas un izpratne par Latvijas vēstures procesu cēloņsakarībām.
23. 2014. g. 12.kl. eksāmena 1. daļas 7. uzd. 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaki, kur ir revolūcijas sekas, kur - cēlonis. 12. klases eksāmens vēsturē.
24. 2013. g. 12.kl. eksāmena 1. daļas 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Nosaki, kur ir Otrā pasaules kara cēloņi, kur - sekas. 12. klases eksāmens vēsturē (2013)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dažādu notikumu cēloņsakarības - 1. daļa 00:25:00 vidēja 34 p. Eksāmena 1. daļas dažādu veidu uzdevumu apkopojums.
2. Cēloņsakarības - Gatavošanās eksāmena 3. daļai 00:30:00 vidēja 30 p. Tematiski skatītas cēloņsakarības.