64p.

Tēmā "Valsts eksāmens matemātikā 2013. g." pieejami 30 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.