64p.

Tēmā "Valsts eksāmens matemātikā 2012. g." pieejami 28 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.