33p.

Tēmā "VISC paraugs diagn. darbam matemātikā 2013.- 2017. g." pieejami 13 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.