ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ieteikumi, kā gatavoties eksāmenam

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamatvienādojumi 00:00:00 vidēja 28 p. Lineārs vienādojums, kvadrātvienādojumi, Vjeta teorēma, pakāpe, iracionāls vienādojums, modulis
2. Vienādojumu atrisināšanas metodes 00:00:00 vidēja 28 p. Substitūcijas metode, reizinājuma vienādība ar 0, iracionāli vienādojumi, abu pušu logaritmēšana
3. Algebriskas nevienādības 00:00:00 vidēja 39,5 p. Lineāra, kvadrātnevienādība, intervālu metode. Modulis
4. Daļveida izteiksmes, vienādojumi un nevienādības matemātikas eksāmenos 00:00:00 vidēja 34 p.
5. Virknes 00:00:00 vidēja 26 p. Rekurenti un vispārīgā veidā uzdotas virknes, aritmētiskā un ģeometriskā progresija, bezgalīgi dilstoša ģeometriskā progresija
6. Virknes 12. klases matemātikas eksāmenā iepriešējos gados 00:00:00 augsta 31 p. Virknes pēdējo gadu eksāmenu uzdevumos
7. Trigonometrija 00:00:00 vidēja 21,5 p. Trigonometriskie pārveidojumi, vienādojumi un nevienādības
8. Trigonometrija 12. klases matemātikas eksāmenā iepriešējos gados 00:00:00 vidēja 32 p. Pēdējo piecu gadu trigonometrijas uzdevumi eksāmenos
9. Eksponentvienādojumi un nevienādības 00:00:00 vidēja 37 p. Vienādojumi, nevienādības, grafiskā metode
10. Eksponentvienādojumi un nevienādības 12. klases matemātikas eksāmenā iepriešējos gados 00:00:00 vidēja 29 p. Pēdējo gadu eksāmenu uzdevumi
11. Logaritms 00:00:00 vidēja 39 p. Logaritma īpašības, vienādojumi, nevienādības, funkcijas
12. Logaritms 12. klases matemātikas eksāmenā iepriešējos gados 00:00:00 vidēja 36,5 p. Logaritms, logaritmiskie vienādojumi, nevienādības un logaritmiskā funkcija pēdējo gadu matemātikas eksāmenos
13. Vienādojumu sistēmas 00:00:00 vidēja 29 p. Saskaitīšanas metode, ievietošanas metode, transcendentas sistēmas
14. Vienādojumi ar diviem mainīgajiem 00:00:00 augsta 22 p. Vispārīgais un atsevišķais atrisinājums. Lineāra funkcija, kvadrātfunkcija, reizinājuma vienādība ar 0, riņķa līnijas vienādojums. Teksta uzdevums par atrisinājumu veselos skaitļos.
15. Nevienādības ar diviem mainīgajiem 00:00:00 augsta 12 p. Atsevišķais atrisinājums, lineāra funcija, riņķis, parabola, teksta uzdevums