ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
1. Kvadrātvienādojums ar substitūcijas metodi 4 p.
2. Logaritmiskā vienādojuma reducēšana uz algebrisku vienādojumu I 2 p.
3. Trešās pakāpes vienādojums 3 p.
4. Trešās pakāpes vienādojums II 4 p.
5. Reizinājuma vienādība ar 0. Kvadrātvienādojumi un kvadrātsakne 5 p.
6. Izpratne par iracionāla vienādojuma saknēm 1 p.
7. Iracionāls vienādojums ar sakņu summu 5 p.
8. Vienādojums, kurā logaritmē abas puses I 1 p.
9. Vienādojums, kurā logaritmē abas puses III 3 p.
10. Algebriskas izteiksmes un vienādojumi 0 p.