ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
1. Lineārs vienādojums 1 p.
2. Vienkāršs daļveida vienādojums 1 p.
3. Daļas vienādība ar 0 1 p.
4. Vienādojums ar moduli 2 p.
5. Kvadrātvienādojums I 1 p.
6. Kvadrātvienādojums II 1 p.
7. Kvadrātvienādojums III 1 p.
8. Vjeta teorēma 3 p.
9. Reizinājuma vienādība ar 0 1 p.
10. Vienādojums xⁿ=a 1 p.
11. Vienkāršs iracionāls vienādojums 1 p.
12. Kvadrātvienādojumu sakņu skaits 1 p.
13. Daļveida vienādojumu sakņu skaits 1 p.
14. Vienādojumi, kuriem nav sakņu vai ir bezgalīgi daudz saknes 1 p.
15. Skaitlis, ar ko vienādojumi nav definēti 1 p.
16. Lineāra vienādojuma ar parametru sakņu eksistence 4 p.
17. Parametra vērtības, ar kurām pamatvienādojumiem ir saknes 3 p.
18. Parametra vērtības, ar kurām pamatvienādojumiem nav saknes 3 p.
19. Algebriskas izteiksmes un vienādojumi 0 p.