Grūtības pakāpe:
1. Lineārs vienādojums 1p.
2. Vienkāršs daļveida vienādojums 1p.
3. Daļas vienādība ar 0 1p.
4. Vienādojums ar moduli 2p.
5. Kvadrātvienādojums I 1p.
6. Kvadrātvienādojums II 1p.
7. Kvadrātvienādojums III 1p.
8. Vjeta teorēma 3p.
9. Reizinājuma vienādība ar 0 1p.
10. Vienādojums xⁿ=a 1p.
11. Vienkāršs iracionāls vienādojums 1p.
12. Kvadrātvienādojumu sakņu skaits 1p.
13. Daļveida vienādojumu sakņu skaits 1p.
14. Vienādojumi, kuriem nav sakņu vai ir bezgalīgi daudz saknes 1p.
15. Skaitlis, ar ko vienādojumi nav definēti 1p.
16. Lineāra vienādojuma ar parametru sakņu eksistence 4p.
17. Parametra vērtības, ar kurām pamatvienādojumiem eksistē saknes 3p.
18. Parametra vērtības, ar kurām pamatvienādojumiem nav saknes 3p.
19. Algebriskas izteiksmes un vienādojumi 0p.