ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
1. Vienkāršs decimāllogaritms 1 p.
2. Logaritma pamatidentitāte, kāpinātājā summa 2 p.
3. Pāreja uz logaritmu ar citu bāzi 1 p.
4. Pareizā sistēma definīcijas apgabala noteikšanai 2 p.
5. Logaritmiskais pamatvienādojums 2 p.
6. Vienkāršs logaritmisks vienādojums 2 1 p.
7. Logaritmiskais vienādojums, daļveida vienādojums 3 p.
8. Nezināmais logaritma bāzē 4 p.
9. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 2 5 p.
10. Grafiskā metode, sakņu noteikšana 3 p.
11. Logaritmu salīdzināšana 1 p.
12. Logaritmiska nevienādība II 2 p.
13. Logaritmiska nevienādība III 2 p.
14. Substitūcija daļveida vienādojumā ar logaritmu 2 p.
15. Logaritms ar parametru I 2 p.
16. Logaritmiskā nevienādība ar substitūciju. Mazāks II 6 p.
17. Logaritms 0 p.