ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
1. Eksponentvienādojums I 2 p.
2. Eksponentvienādojums II 1 p.
3. Pakāpju īpašību lietošana (sakne) 1 p.
4. Vienkāršs eksponentvienādojums III 2 p.
5. Vienkāršs eksponentvienādojums IV 2 p.
6. Vienkāršs eksponentvienādojums (ar kvadrātvienādojumu) 2 p.
7. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 2 1 p.
8. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 2 3 p.
9. Eksponentfunkcijas salīdzināšana ar 0 1 p.
10. Eksponentnevienādība I 1 p.
11. Eksponentnevienādība II 1 p.
12. Eksponentnevienādības atrisināšana 1 2 p.
13. Eksponentvienādojuma atrisināšana grafiski 4 p.
14. Eksponentvienādojums ar parametru I 2 p.
15. Eksponentvienādojums ar parametru II 3 p.
16. Eksponentvienādojums ar parametru V 4 p.
17. Eksponentnevienādība ar substitūciju. Lielāks II 5 p.
18. Eksponentvienādojumi un nevienādības 0 p.