19p.

Tēmā "Eksāmens latviešu valodā 2015. g." pieejami 9 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.