35p.

Tēmā "Diagnosticējošais darbs 2017. g." pieejami 19 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.