Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Lasīšana. 1. uzdevums 1p.
2. Lasīšana. 2. uzdevums 1p.
3. Lasīšana. 3. uzdevums 1p.
4. Lasīšana. 4. uzdevums 1p.
5. Lasīšana. 5. uzdevums 3p.
6. Lasīšana. 7. uzdevums 2p.