Apskati attēlu!
 
att_taksis.png
 
Apskati attēlu! Uzraksti uz lapas vēstījumu vai aprakstu par suņiem (130–150 vārdu)!
Uzraksti darba virsrakstu un zem tā izvēlētā darba veidu!
 
Pirms rakstīšanas izpēti, kas darbā tiks vērtēts!
Kritērijs
Temata
izpratne
(3)
Domraksta
veids
(2)
Teksta
uzbūve
(2)
Rindkopas
(1)
Apjoms
(1)
Valodas
lietojums
(3) 
Ortogrāfija
(4) 
Interpunkcija
(4) 
Kopā
(20) 
Punkti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2017/6klase/6kl_dd_lat_val.pdf