Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. Klausīšanās. 1. uzdevums 3p.
2. Klausīšanās. 2. uzdevums 3p.
3. Klausīšanās. 3. uzdevums 4p.
4. Klausīšanās. 4. uzdevums 3p.
5. Klausīšanās. 5. uzdevums 2p.