Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Rakstīšanas uzdevums Domraksts atbilstoši tematam.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana. 1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tekstam atbilstoša virsraksta izvēle
2. Lasīšana. 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tekstā lietoto vārdu nozīmes noteikšana pēc konteksta.
3. Lasīšana. 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Situācijas vietas, laika, dalībnieku un to mērķa noteikšana.
4. Lasīšana. 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Varoņa īpašības noteikšana atbilstoši rīcībai situācijā.
5. Lasīšana. 5. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sinonīmu, antonīmu un deminutīvu saskatīšana tekstā.
6. Lasīšana. 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teksta piederības noteikšana konkrētajam valodas funkcionālajam stilam. Teksta mērķa noteikšana.
7. Valodas kompetence. 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieturzīmju ievietošana dažādas uzbūves teikumos.
8. Valodas kompetence. 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmju skaidrojuma izvēle atbilstoši dotajam teikumam un tajā esošajām sintaktiskajām konstrukcijām.
9. Valodas kompetence. 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmju lietojuma novērtēšana teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu.
10. Valodas kompetence. 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Īso un garo patskaņu ierakstīšana dažādu vārdšķiru vārdos.
11. Valodas kompetence. 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teikuma saturam atbilstošā vārda izvēle.
12. Valodas kompetence. 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārda dalīšana pārnešanai jaunā rindā.
13. Valodas kompetence. 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pareizrakstības pamatojums novadu un to iedzīvotāju nosaukumu rakstībai.
14. Valodas kompetence. 8. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sieviešu un vīriešu dzimtes personvārdu ar galotni -a datīva formas atšķiršana.
15. Klausīšanās. 1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Teikumam atbilstošā turpinājuma saklausīšana.
16. Klausīšanās. 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Konkrētu notikumu norises laika saklausīšana tekstā.
17. Klausīšanās. 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Notikuma norises vietas saklausīšana.
18. Klausīšanās. 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nepareizās informācijas noteikšana atbilstoši dzirdētajam.
19. Klausīšanās. 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pareizo apgalvojumu izvēle atbilstoši dzirdētajam.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana. Diag. darbs latviešu valodā 6. kl. 2017. g. 00:10:00 vidēja 9 p.
2. Valodas kompetence. Diag. darbs latviešu valodā 6. kl. 2017. g. 00:10:00 vidēja 11 p.
3. Klausīšanās. Diag. darbs latviešu valodā 6. kl. 2017. g. 00:15:00 vidēja 15 p.