Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saskarsme Teorijas materiāls par cilvēku savstarpējo saskarsmi.
2. Sociālās grupas un personas lomas sabiedrībā Teorijas materiāls par cilvēka lomām sabiedrībā
3. Sociālās grupas Teorijas materiāls par sociālajām grupām.
4. Formālās, neformālas grupas Teorijas materiāls par šādiem grupu veidiem: formālās, neformālas.
5. Primārās, sekundārās un referentās grupas Teorijas materiāls par primārajām, sekundārajām un referentajām grupām

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskarsme sabiedrībā, sociālās lomas 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni prot novērtēt apgalvojumu patiesumu.
2. Sociālās lomas lomas; pabeidz teikumu 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns māk atpazīt cilvēku lomas sabiedrībā, zina to aprakstus.
3. Jautājums par saskarsmi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārbauda apgūtās zināšanas par verbālo un neverbālo saskarsmi
4. Lomas, atzīmē pareizos variantus 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns māk atpazīt un nošķirt cilvēka dzīves laikā iegūtās un iemantotās lomas.
5. Lomas, atzīmē pareizos variantus 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns māk atpazīt un nošķirt cilvēka dzīves laikā iegūtās un iemantotās lomas.
6. Sociālās grupas savietošana 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēni atpazīst dažādas sociālās grupas pēc to apraksta.
7. Sociālās grupas, jā/nē apgalvojumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kas ir grupas, to definīcijas.
8. Sociālās grupas; savietošana ar attēliem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns māk atpazīt dažādas sociālās grupas, zina to aprakstus.
9. Grupas, ieraksti pareizo 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni atpazīst grupas
10. Sociālās grupas - pievieno pareizo aprakstu 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam pēc grupas nosaukuma jāatzīmē pareizais grupas apraksts

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sociālās grupas, lomas sabiedrībā. 00:00:00 vidēja 22 p. Kontroldarba tests par tēmām - Sociālās grupas, lomas sabiedrībā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskarsme, lomas sabiedrība un sociālās grupas 00:00:00 vidēja 18 p. Tests zināšanu pārbaudei par saskarsmes veidiem, cilvēku lomām sabiedrībā un sociālajām grupām