Kādas ir grupas galvenās pazīmes, un kas grupām ir raksturīgs?
  1. Visām grupām ir vienots mērķis, piemēram, klases kolektīva mērķis ir apgūt zināšanas un prasmes, lai pabeigtu attiecīgo mācību klasi.
  2. Starp grupas dalībniekiem notiek nepārtraukta saskarsme un mijiedarbība.
  3. Starp grupas dalībniekiem valda rakstītas un nerakstītas normas. To pārkāpšanu grupu dalībnieki nosoda un var pat izslēgt pārkāpēju no grupas.
  4. Viena no svarīgākajām grupas pazīmēm ir dalībnieku piederības un vienotības izjūta grupā.
 
Sociālās lomas
Sociālajām lomām ir liela nozīme cilvēka dzīvē, jo šīs lomas rodas saskarsmē ar citiem cilvēkiem.
 
Lielākajā daļā grupu lomas ir noteiktas un pārējiem grupas dalībniekiem ir zināms, kā šajā lomā ir jāuzvedas.
Apkārtējie gaida noteiktu uzvedību : skolotājs – māca, skolēni – mācās, vecmāmiņa – cep pankūkas utt. Šī „nolemtība” var būt vairāk vai mazāk stingra atkarībā no darbības rakstura. Reizēm tā var būt fiksēta oficiālos dokumentos vai arī noteikta ar paradumiem un tradīcijām.
 
  • Cilvēks sociālo lomu var apzināties vai neapzināties.
  • Apkārtējie stingri kontrolē šīs lomas izpildes precizitāti.
  • Loma var būt pilnvērtīga tikai tad, ja ir kāds, kas to izpilda, un kāds, kā labā to realizē.
Piemērs:
Nevar būt sieva, ja nav vīra; dēls – ja nav mātes vai tēva; priekšnieks – ja nav padoto; skolotājs – ja nav audzēkņu; vadītājs – ja nav ko vadīt; aktieris – ja nav skatītāju; pārdevējs – ja nav pircēju un arī otrādi.
Pozitīvais lomās ir tas, ka cilvēki zina, ko vienam no otra sagaidīt. Ja grupas locekļi ieņem konkrētas skaidras lomas, viņi parasti jūtas apmierināti un labi darbojas.
 
Izdala divus lomu tipus - iemantotās un iegūtās.
  • Pie iemantotām lomām pieskaitāmas dzimuma (sieviete, vīrietis), radnieciskās (tēvs, meita, brālis, māsa, brālēns u.c.).
  • Pie iegūtajām lomām pieskaitāmas cilvēku iegūtais statuss (līderis, ierindas biedrs, atstumtais), profesionalitāte, saskarsmes spējas.
 
Asset 5famaly.svg
 
Atsauce:
Sociālās zinības 8. klase. Mācību grāmata/Romāns Alhimionoks, Edmunds Kuprišs, Gunita Romanovska, Mihails Siņicins, Anita Ūdre. -Rīga: RaKa 2007