Primārās grupas veido cilvēki, kas atrodas ciešākās attiecībās un kam ir kopīgas vērtības, mērķi un uzvedības normas.
 • Primārās grupas locekļiem ir raksturīga atklāta komunikācija, interese citam par citu, cieši vai intīmi emocionāli kontakti, savstarpējs atbalsts.
 • Saskarsme primārajās grupās ir vērsta uz katra personības attīstību, prieku par otra panākumiem.
 • Primārajā grupā cilvēks iegūst zināšanas par cilvēku attiecībām.
 • Parasti primārās grupas ir ģimene vai draugu grupa, mācību vai darba biedri, labi kaimiņi, tuvākie radinieki utt.
Sekundārās grupas veido retāk sastapti cilvēki – kāda pulciņa dalībnieki, profesionālās apvienības dalībnieki, respektīvi, cilvēki ar atsevišķām kopīgām vērtībām, mērķiem un uzvedības normām, bet ar epizodiska rakstura mijiedarbību.
 • Sekundārajās grupās attiecības ir vairāk oficiālas un racionālas, dažreiz pat formālas.
 • Cilvēku mijiedarbību sekundārajās grupās bieži nosaka rakstiskas vai mutiskas formālas vienošanās, piemēram, basketbola klubā – spēles un treniņu noteikumi.
 • To, vai grupa ir primārā vai sekundārā, nosaka cilvēku savstarpējās mijiedarbības raksturs un emocionālais tuvums.
grupas3.png
 
Referentā grupa ir grupa, ar kuru cilvēks sevi identificē, kas ir cilvēkam sevišķi nozīmīga. Tā ir grupa, ar kuru cilvēks jūtas emocionāli saistīts, kas ietekmē viņa uzskatus, vērtības un mērķus.
 • Piemēram, pusaudzim, kurš ir ģimenes, klases, kora, sporta komandas dalībnieks, referentā grupa var būt sporta komanda. Šajā gadījumā pusaudzis savas darbības efektivitāti mēros ar komandas darbību, citu komandas dalībnieku rīcību, viņš centīsies darboties (pat – runāt, iet, ģērbties utt.) līdzīgi pārējiem komandas dalībniekiem, savu darbību citās grupās (arī ģimenē un klasē) pakļaus sporta komandas interesēm.
   
 • Cilvēks pat var nebūt referentās grupas loceklis, vai arī pati grupa var pastāvēt nosacīti, nevis reāli. Piemēram, kāds Latvijā dzīvojošs cilvēks var būt aktīvs kāda Spānijas futbola kluba fans. Viņa piederība šai referentai grupai izpaudīsies tā, ka viņš izmantos šī kluba fanu atribūtiku un spēļu laikā jutīs līdzi viņu spēlei, tāpat kā citi viņu fani. Šajā gadījumā nebūt nav nepieciešams, lai viņš atrastos valstī, kur notiek šī spēle un sastaptu citus fanus. Viņa piederību Spānijas futbola kluba fanu grupai nosaka kopīgas vērtības un uzvedība, atribūti, kas raksturīga šiem faniem.
 
Atsauce:
Sociālās grupas un to veidi, palīgmateriāls skolotājam./Maija Biseniece. -Rīga 2010
https://pixabay.com/p-2314696/?no_redirect