Teorija

Uzdevumi

1. Jēdzieni I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Samaksa par ražošanas resursu izmantošanu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Definīcijas par uzņēmējdarbību

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Rūpnieciskā īpašuma tiesības

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Autortiesību likums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Aprites ekonomika I

Grūtības pakāpe: augsta

3
7. Uzņēmējdarbība I

Grūtības pakāpe: augsta

6
8. Ražošanas resursu grupas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Jēdzieni II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Uzņēmējdarbības mērķi

Grūtības pakāpe: vidēja

5
11. Uzņēmējdarbību reglamentējošā likumdošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Komercdarbības formas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Komercdarbības riski un stimuli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Komercdarbības riski un stimuli – definīcijas

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Mārketinga 4 elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Uzņēmējdarbības būtība

Grūtības pakāpe: vidēja

15
2. Uzņēmējdarbība I

Grūtības pakāpe: vidēja

18

Materiāli skolotājiem