Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Apgalvojumi par uzņēmējdarbību 1 p.
2. Rūpnieciskā īpašuma tiesības 1 p.
3. Aprites ekonomika II 2 p.
4. Uzņēmējdarbība II 2 p.
5. Komercdarbības formas 1 p.
6. Kādā secībā uzņēmējam plānot darbus II 8 p.