Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Definīcijas par uzņēmējdarbību 1 p.
2. Autortiesību likums 2 p.
3. Uzņēmējdarbība II 2 p.
4. Ražošanas resursu grupas 2 p.
5. Komercdarbības riski un stimuli 1 p.
6. Kādā secībā uzņēmējam plānot darbus? 10 p.