Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Informācijas jēdziens Kas ir informācija?
2. Analogā un diskrētā informācija Analogā un diskrētā informācija.
3. Informācijas daudzums I Informācijas daudzuma noteikšana.
4. Informācijas daudzums II Nenoteiktības samazināšana. Mazākais nepieciešamais bitu skaits.
5. Informācijas kodēšana Dažādi informācijas kodēšanas veidi.
6. Informācijas glabāšana datorā Informācijas glabāšana datorā. Dažādas informācijas daudzuma mērvienības.
7. Izmantoto zīmju skaits Alfabētiskā pieeja informācijas daudzuma novērtēšanā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Informācijas daudzuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Informācijas daudzuma noteikšana.
2. Nepieciešamais bitu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Minimālais kodēšanai nepieciešamais bitu skaits.
3. Nepieciešamais baitu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Cik baiti nepieciešami dotā bitu skaita glabāšanai.
4. Informācijas daudzuma mērvienības I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dažādas informācijas daudzuma mērvienības.
5. Informācijas daudzuma mērvienības II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dažādas informācijas daudzuma mērvienības.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Informācija un tās kodēšana 00:00:00 vidēja 5p. Apkopojošs tests par informāciju.